Ruska

Portfolio

Osaaminen Web Graafinen suunnittelu Koulutyöt

Osaaminen

Merkkikielet Adobe
HTML Photoshop
CSS Lightroom 4
Python 3 Fresco 3
JavaScript 3 InDesign 2
Markdown 3 Illustrator 2
XD 2
MS Office /5 Apple /5
Word 5 Pages 5
Excell 4 Numbers 4
Powerpoint 4 Keynote 4
Muut /5
Linux CLI 3
Git 4
Powerpoint 4

Web

Sanakuva, 2022

Sanakuva on lehtien taittoon ja muun paino- ja digimateriaalin graafiseen suunnitteluun keskittynyt yritys. Sivujen ulkoasun on suunnitellut Heli Soikkeli.

Kuvakaappaus Sanakuvan verkkosivuista

Omat verkkosivut, 2021

Toteutin katrisoikkeli.fi-sivut osana JAMKin Web tekniikat -kurssia.

Kuvakaappaus omista verkkosivuista

Yritysverkkosivut, 2021

Vuonna 2014 pystytettyjen yritysverkkosivujen kasvojenkohotuksen aika oli vajaa kymmenen vuotta myöhemmin. Ulkoasusta tuli yhtenäinen ja aiempaa selkeämpi. Myös kuvat saivat suuremman näkyvyyden.

Linkki verkkosivuille

kuvakaappaus verkkosivuista

Graafinen suunnittelu

Lehden taitto, 2020

Avustavat taittotyöt Sanakuvalle. Taitettavana oli Mielenterveyshoitajien lehden numero 2/2020. Pääosin taitto toteutettiin Adobe InDesignilla.

Katso otteita lehdestä.

Lehden taitto

Käyntikortit, 2020

Suunnittelin Eforit Oy:n käyntikortit ja toteutin painomateriaalin Adobe InDesignilla.

Käyntikortti
Käyntikortti

Koulutyöt

Insinöörityö, 2018

Bio- ja kemiantekniikan insinöörityön aihe oli pulssipinnoitus kultauksessa. Työssä selvitin elektrolyyttisen kultauksen tasa- ja pulssivirran eroja ja muodostuvan pinnoitteen ominaisuuksia. Työ tehtiin jalometallipinnoittamo Eforit Oy:lle.

Linkki opinnäytetyöhön

Opinnäytetyön sivu